Protecția datelor cu caracter personal. Site-ul ziare.ro utilizează cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimați acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Click pentru a afla mai multe. [ Accept ]

Programul Operațional Sectorial 'Creșterea Competitivității Economice'—cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională—'Investiții pentru viitorul dumneavoastră'
PROIECT
'LABORATORUL DE CERCETĂRI DE ENDOCRINOLOGIE MOLECULARĂ, CELULARĂ ȘI STRUCTURALĂ'
Bucuresti, 29 decembrie 2015
Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon cu sediul in Bucuresti, Bd Aviatorilor, nr 34-36, Sector 1, derulează începând cu data de 21 decembrie 2012, proiectul 'Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară și structurală — ENDOCED'. Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare stiințifică în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin crearea Laboratorului de cercetări de Endocrinologie Moleculară, Celulară și Structurală, care să permită cercetătorilor să-și valorifice potențialul în condițiile unui management performant, similar structurilor de cercetare din UE.

Proiectul s-a implementat în București pe o perioadă de 36 de luni și 10 zile.
Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară și structurală a fost dotat cu echipament IT și de cercetare de ultimă generație. În cadrul lor își vor desfășura activitatea de cercetare specialiști, doctoranzi și cercetători care vor avea acces la tehnologie modernă pentru desfășurarea activității de cercetare.

Valoarea totală a proiectului este de 45.433.476,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 36.639.900,00 lei.
Proiectul ENDOCED se finanțează în cadrul Axei Prioritare 2 — Competitivitate prin Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 (DMI2.2) — Investiții în infrastructură de CDI și dezvoltarea capacității administrative, Operațiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Institutul Național de Endocrinologie 'C.I. Parhon'
Persoană de contact: Prof. Dr. Corin Badiu — Director de proiect
Tel.: 021/317 20 41
Fax: 021/307 06 07
E-mail: badicrin@yahoo.co.uk