Protecția datelor cu caracter personal. Site-ul ziare.ro utilizează cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimați acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Click pentru a afla mai multe. [ Accept ]

Ordonanţa de Urgenţă 102/2013, pentru modificarea Codului Fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial la finele săptămânii trecute, urmând să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Guvernul şi-a luat măsuri de siguranţă pentru a evita pierderi cifrate la zeci de milioane de euro anual, în cazul în care cursul euro-leu la data de 1 octombrie a anului precedent celui în care se plătesc accizele (această dată fiind de referinţă) este mai mic decât în anul precedent.

Ordonanţa de Urgenţă 102 publicată în Monitorul Oficial la finele săptămânii trecute prevede calculul accizei pe baza unui sistem mixt ce ia în calcul, fie doar cursul euro-leu de la data de 1 octombrie a anului precedent, fie atât acest curs cât şi inflaţia.

Cum se indexează acciza?

Astfel, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, acciza se calculează pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, după care această valoare se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent. Media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 comunicată de Institutul Naţional de Statistică este de 104,77%.

Ce înseamnă în practică noul sistem? În anul 2014, acciza va fi calculată la un curs de 4,7380 lei la euro, adică 4,5223 (curs octombrie 2012) x 104,77% (indice inflaţie 2013). Totuşi, Comisia Europeană recunoaşte un singur mod de calcul a accizei pentru ţările din afara zonei euro, anume doar pe cel care ia în calcul cursul de la data de 1 octombrie.

Ordonanţa prevede creşterea nivelului accizei la benzina cu plumb de la 421,19 euro/1.000 de litri la 491,19 euro/1.000 de litri, la benzina fără plumb de la 359,59 euro/1000 de litri la 429,59 euro/1.000 de litri şi a celei pentru motorină de la 330,395 euro/1.000 de litri la 400,395 euro/1.000 de litri. În toate aceste cazuri, creşterea accizei este de 70 de euro la 1.000 de litri. Ca urmare a faptului că acciza la motorină este mai mică decât cea la benzina fără plumb, creşterea accizei cu aceeaşi valoare la ambele tipuri de carburanţi face ca majorarea să fie mai mare procentual la combustibilul diesel. Modificările vor genera o scumpire a preţului la benzină şi motorină de 30-40 bani/litru, a declarat recent ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu. Actul legislativ interzice practicarea vânzărilor cu prime, iar pentru cele din categoria promoţiilor doar în anumite condiţii, pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat şi din grupa alcoolului şi băuturilor alcoolice.

Microîntreprinderile de consultanţă şi management, desfiinţate?

Pentru a se proteja de plata salariilor pe baza unor contracte mascate de consultanţă şi management semnate între angajatori şi angajaţi, Guvernul a decis limitarea ponderii veniturilor din consultanţă şi management în totalul veniturilor la 20% pentru a rămâne în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Dacă ponderea depăşeşte 20% se iese din acest sistem. Se păstrează plafonul anual de venituri impozabile în sumă de 65.000 euro.

Construcţiile speciale, impozitate cu 1,5%

Construcţiile speciale vor fi impozitate cu 1,5% din valoarea lor. Impozitul va fi plătit de către persoane juridice române, persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. Fac excepţii institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial. Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri.

Impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Holdingurile, favorizate

Ordonanţa stabileşte unele facilităţi pentru societăţile tip holding. Acestea vor fi scutite de plata impozitului pe profit aferent veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare, veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice. Facilităţile se acordă doar în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Corelat cu aceste măsuri condiţiile de deţinere (minimum 10% din capitalul social şi perioada neîntreruptă de 1 an) au fost introduse, respectiv modificate şi pentru prevederile referitoare la scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română, scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru. Neimpozitate vor fi şi dividendele distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.


TVA nu se mai aplică la asigurarea bunului în leasing

Nu se mai impune ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege. Totodată va avea loc excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

Redevenţele miniere, mai mari

Se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003. Majorarea aplicată urmează să fie de 25% faţă de cotele în vigoare, cu excepţia: cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea producţiei miniere la 6% din această valoare şi a cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămâne nemodificată faţă de cota în vigoare, respectiv 4%.

Integral pe România LiberăComentarii

Adaugă comentariu

Pentru a putea comenta pe ziare.ro trebuie să:

  1. Introduci o adresă validă de email în câmpul de mai jos. Vei primi un mesaj.
  2. Accesezi link-ul din mesajul primit.
  1. Este nevoie să urmezi acești pași o singură dată dacă utilizezi același browser.