Protecția datelor cu caracter personal. Site-ul ziare.ro utilizează cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimați acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Click pentru a afla mai multe. [ Accept ]

Guvernul României și experții Comisiei Europene consideră că investițiile publice eficiente rămân o prioritate. După cum știți, Comisia a propus un plan de investiții în valoare de 315 miliarde de euro și aș dori să încurajez România să depună aplicații pentru finanțări în cadrul acestui plan de investiții. Bugetul României pentru anul 2015, așa cum a fost adoptat inițial și actualizat apoi prin rectificarea bugetară recentă, oferă spațiu amplu pentru investiții publice, atât pentru cele finanțate la nivel național, cât și pentru cele cofinanțate de Uniunea Europeană. Într-adevăr, Consiliul Fiscal a atras atenția că, după cum au evoluat până acum lucrurile, există riscul ca bugetul alocat investițiilor publice să nu fie folosit în totalitate. Uniunea Europeană a oferit României un așa-numit "top-up' pentru fonduri europene, care permite creșterea ratei de cofinanțare până la 95% pentru proiectele care primesc fonduri europene prin Politica de coeziune. Pentru a putea ajunge la rezultatele pe care și le dorește pentru economia sa, România este nevoită să facă față acum unei provocări deloc simple: trebuie să îmbunătățească situația privind investițiile publice prin prioritizare, implementare și eficiență.

Politica de coeziune este guvernată de principiul gestionării partajate între statele membre și Comisia Europeană. Aceasta înseamnă că selecția proiectelor, implementarea, monitorizarea implementării și verificările sunt în responsabilitatea autorității de management desemnate de statul membru în cauză. Ca regulă generală, contribuția din fondurile europene se realizează prin rambursarea de către Comisie a cheltuielilor pe care statele membre le-au făcut. Rata de cofinanțare stabilită în cadrul programului se aplică pentru cheltuielile efectuate, iar Comisia face rambursarea cheltuielilor în limita bugetului alocat programului în cauză. Sumele necesare pentru co-finanțarea proiectelor trebuie să fie puse la dispoziție de către statele membre. Prin urmare, autoritățile române trebuie să prevadă alocări bugetare în funcție de estimările privind gradul de executare a proiectelor. Suntem la curent cu întârzierile înregistrate în implementarea anumitor proiecte în România, din diverse cauze. Încurajăm autoritățile române să grăbească implementarea proiectelor. Noi asigurăm României toată asistența necesară pentru a putea implementa proiectele din perioada de programare 2007-2013, cu respectarea regulilor de flexibilitate existente.

Programul Operațional "Mediu" urmărește îmbunătățirea nivelului de trai al populației, în conformitate cu cerințele acquis-ului UE în domeniul mediului. Prin aplicarea corectă a acestui program vor apărea servicii publice mai eficiente și performante de alimentare cu apă, canalizare, gestionare a deșeurilor, cu impact direct asupra fenomenului de încălzire globală. Totul pornește de la principiul dezvoltării durabile și de la faptul că "poluatorul plătește." Vorbind despre România, țara pe care o cunosc cel mai bine, acest program, odată implementat, va permite ca 70% din totalul populației să beneficieze de apă potabilă, opt milioane de persoane vor beneficia de sisteme moderne de gestionare a deșeurilor și 1,5 milioane de persoane se vor putea simți mai în siguranță acasă, ca urmare a implementării proiectelor privind protecția împotriva riscurilor naturale.

Bugetul total al programului "Mediu" este 5,6 miliarde de euro, din care 4,5 miliarde euro provin din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională. Până la sfârșitul lunii iunie, sumele solicitate Comisiei pentru rambursare se ridică la 2,1 miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproape 50% din fondurile alocate pentru acest program. Știm că există însă întârzieri în punerea în aplicare a unor proiecte. Încurajez autoritățile române să accelereze procesul de implementare a proiectelor. În ceea ce ne privește, asigurăm asistența necesară prin intermediul Grupului de lucru privind implementarea. Am propus înființarea acestui Grup operativ de lucru în cadrul Comisiei, la scurt timp după ce am preluat mandatul de comisar european pentru Politică Regională, în noiembrie 2014. În ultimele nouă luni, acesta și-a dovedit utilitatea prin faptul că a permis, așa cum s-a întâmplat și în cazul României, utilizarea la maximum a banilor ce i-au fost alocați în perioada 2007-2013, prin flexibilizarea normelor existente. Apoi, în luna martie, CE a aprobat revizuirea liniilor directoare de închidere a proiectelor, care vin să explice în detaliu pașii pe care atât statele membre, cât și Comisia, trebuie să îi facă pentru a finaliza programele de politică regională din perioada 2007-2013. Așa s-a ajuns, spre exemplu, la fazarea proiectelor, ceea ce înseamnă că un proiect poate să fie început în cadrul unei perioade de programare, iar finalizarea lui să se facă în următoarea perioadă de programare. Fazarea, dar și prezentarea unor noi proiecte, au făcut posibilă apariția unor rezultate pozitive în cazul programelor din România, ceea ce este încurajator.